เงินคนพิการมีช่องทางลงทะเบียนได้ทางไหนบ้าง เงินคนพิการเข้าวันไหน

ถึงเวลามาเช็คเงินคนพิการ 2567

สำหรับเงินคนพิการนั้นจะเข้ามาเป็นรายเดือน โดยต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสาร เพราะอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเงินคนพิการเดือนนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เรามาติดตามข้อมูล เพื่อให้เข้าใจเรื่องของเงินผู้พิการให้มากขึ้นไปพร้อมกัน

อัปเดตเงินคนพิการกันยายน 2024

ข้อมูลของเงินคนพิการในเดือนนี้นั้นถ้าถามว่าเงินคนพิการเข้าวันไหน คำตอบคือ เบี้ยยังชีพคนพิการจะได้รับในวันที่ 20 กันยายน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเข้าที่บัญชีผู้รับมอบอำนาจ เบี้ยคนพิการล่าสุดได้เท่าไหร่ในเดือนนี้ได้ 800 บาท และเงินช่วยเหลือคนพิการล่าสุด 200 บาทต่อเดือน

ในส่วนของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์กองทุนคนพิการล่าสุดนั้นจะต้องยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วในวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา หากไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง ยกเว้นผู้ผ่านรอบอุทธรณ์ หรือกลุ่มตกหล่น รวมทั้งผู้ได้สิทธิ์เพิ่มเติม

เงินคนพิการทำอย่างไรถึงได้รับ

เงินคนพิการนั้นต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับเงื่อนไขอย่างไรบ้างถึงจะได้รับ วันนี้เราเตรียมข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งช่องทางลงทะเบียนมาฝากกันเรียบร้อยแล้ว

 1. มีคุณสมบัติตามกำหนด

คนที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้าน และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จากนั้นสามารถนำเอกสารไปยื่นเพื่อสมัครลงทะเบียนได้

 1. เอกสารที่ใช้

บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชน และให้นำทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมทั้งสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไปยื่นเพื่อทำการลงทะเบียนในขั้นตอนแรก

 1. ยื่นที่ศาลากลางจังหวัด

คุณสามารถลงทะเบียนพร้อมยื่นเอกสารดังนี้ ใบรับรองความพิการที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง พร้อมสำเนา สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ภาพถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

รวมเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับเงินคนพิการ

มีอะไรที่คุณไม่ควรพลาดเกี่ยวกับเงินคนพิการบ้าง เรารวมข้อมูลสำคัญมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถนำไปใช้หรือช่วยเหลือคนพิการได้ตามที่ต้องการ

 • เช็คเงินคนพิการล่าสุด ได้รับเบี้ย 800 บาทต่อเดือน
 • คนพิการสามารถทำการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพได้
 • เงินสงเคราะห์คนพิการจากการกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 120,000 บาท และกู้รายกลุ่มไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระดอกเบี้ยไม่เสียดอกเบี้ยใน 5 ปี
 • คนพิการจะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย
 • บริการล่ามภาษามือไทยเมื่อใช้บริการทางการแพทย์ สมัครงาน ติดต่อสมัครงาน ร้องทุกข์ ประชุมสัมมนา
 • ปรับสภาพที่อยู่อาศัย
 • สิทธิทางอาชีพ เข้ารับการฝึกอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 
 • สิทธิทางการศึกษา มีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงปริญญาตรี 
 • ลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะ

คุณสามารถตรวจสอบเงินคนพิการออนไลน์ได้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน และรับข้อมูลต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งข่าวสารล่วงหน้า คุณสามารถติดตามได้เป็นรายเดือน เพื่อรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกัน 

Scroll to Top