ดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่สามารถผ่อนได้ที่ไหนบ้าง ดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์

อยากได้รถต้องรู้ดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่

วันนี้เราจะหยิบประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่มาให้คุณได้นำไปวางแผนการซื้อรถจักรยานยนต์กันว่ามีความเปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลไหนที่ควรนำไปวางแผนเพื่อคํานวณดอกเบี้ยรถให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดบ้าง

ดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่มีแนวทางอย่างไร

สำหรับปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหลายประเภท รวมทั้งดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่ด้วย โดยเพดานดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ในตอนนี้ของคือรถจักรยานยนต์ อัตราดอกเบี้ยรถต้องไม่เกินร้อยละ 23 ต่อปี โดยรถนั้นจะมาพร้อมดอกเบี้ยคงที่ การโอนชำระเกินไม่ทำให้ดอกเบี้ยลดลง แต่สามารถปิดบัญชีก่อนได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

ข้อควรรู้ของดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่

วันนี้เรามีหัวข้อหลัก ๆ เกี่ยวกับดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่มาให้คุณได้เก็บไว้เป็นข้อมูล หากต้องการเข้าถึงสินเชื่อรถจักรยานยนต์จะได้วางแผนกันได้ง่ายขึ้น

  1. กรณีต้องการปิดยอดก่อนกำหนด

หากคุณต้องการปิดยอดไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ก่อนกำหนดทางธนาคารจะต้องมีส่วนลดให้ ซึ่งแบ่งตามจำนวนงวดดังนี้ 

– ชำระมาแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของสัญญา รับส่วนลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60% ของดอกเบี้ยรถใหม่ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 

– ชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดที่ระบุในสัญญา ต้องได้รับส่วนลดร้อยละ 70 ของดอกเบี้ยรถใหม่ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

– ชำระค่างวดมาแล้วเกิน 2 ใน 3 ของค่างวดที่ระบุในสัญญา ต้องได้รับส่วนลดดอกเบี้ยรถใหม่ทั้งหมดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

  1. การยกเลิกสัญญา

หากคุณต้องการยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยสาเหตุไหนก็ตาม และได้มีการนำรถไปขายทอดตลาด วิธีคิดดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์แบบใหม่ให้คุณนั้นจ่ายเพียงเงินต้นเท่านั้น

 

  1. การผิดนัดชำระ

หากคุณจ่ายไม่ตรงตามสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อสามารถคิดดอกเบี้ยเพิ่มได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งจะคำนวณจากยอดเงินที่มีการผิดนัด

อัปเดตดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่ธนาคารต่าง ๆ

วันนี้เรารวมข้อมูลดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่จากสถาบันการเงินต่าง ๆ มาให้คุณสามารถเปรียบเทียบเบื้องต้นได้ง่ายขึ้น เพื่อวางแผนซื้อรถจักรยานยนต์ให้คุ้มค่า และรู้ถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพื่อประเมินความคุ้มค่า

  • ธนาคารทิสโก้

ดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่คงที่ร้อยละ 4.008.00 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.47-14.35 ต่อปี

  • ธนาคารกสิกรไทย

ดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่คงที่ร้อยละ 9.0014.00 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 16.22-22.24 ต่อปี

แน่นอนว่าแม้จะปรับดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่ แต่ก็ยังไม่มีรูปแบบของดอกเบี้ยลดต้นลดดอกในการเช่าซื้อรถประเภทนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อขอแนะนำมองหาข้อมูลดอกเบี้ยที่คุ้มที่สุดคร่าว ๆ ผ่านทางก่อนออนไลน์เพื่อให้ได้รถในราคาที่ถูกที่สุด 

Scroll to Top